Данаил Димов: Ще работим за изграждане на ефективна система за общинско здравеопазване на територията на Столична община

Данаил Димов: Ще работим за изграждане на ефективна система за общинско здравеопазване на територията на Столична община
Данаил Димов: Ще работим за изграждане на ефективна система за общинско здравеопазване на територията на Столична община
27.10.2023г.

Столична община притежава широка мрежа от общински здравни заведения както за доболнична така и за болнична помощ. До настоящия момент обаче Столична община не успява да използва пълноценно тази здравна инфраструктура, като част от нея е в лошо състояние, липсват кадри и същата не е конкурентна на частните и държавните лечебни заведения на територията ѝ.

Особено наболял е проблемът с липсата на квалифицирани медицински специалисти в големите училища на територията на общината. Ако отворим сайта на Столична община в раздел здравеопазване ще прочетем дословно следното: „За опазване здравето на учениците Столична община е разкрила във всички училища здравни кабинети, където медицински специалисти оказват медицинска помощ, следят за здравословното състояние на учениците и работят по профилактиката и превенцията на социално значимите заболявания“. Щеше да е чудесно, ако беше истина, но тази хвалба е далеч от реалността.

На първо място медицински специалисти липсват даже в най-големите столични училища, а там където ги има те са само специалисти по здравни грижи – медицински сестри, повечето в пенсионна възраст и без необходимата експертиза в детското здравеопазване. За работа по профилактика и превенция в рамките на училищното здравеопазване пък родители и ученици не смеят и да мечтаят. От личен опит мога да кажа, че присъствието на тези медицински специалисти в училищата, там където ги има в повечето случаи е само формално и не носи никакви ползи за здравето на децата. Друг е въпросът, че и от чисто нормативна страна медицинска сестра без указания, предписания и надзор от лекар, няма как да приложи каквато и да било медицинска манипулация или лечение. Тази ситуация в училищата поставя в опасност живота и здравето на децата, особено на тези с хронични заболявания, които ако се замислим прекарват по-голяма част от времето си в учебното заведение. В резултат на всички тези проформа изпълнени ангажименти от Столична община в последните години в различни учебни заведения загинаха деца, които можеха да бъдат спасени при наличие на медицински специалисти в съответното лечебно заведение, които да окажат своевременна квалифицирана медицинска помощ на нуждаещото се дете. Има ли изход обаче от тази безизходица?!

При наличието на значителна здравна инфраструктура ръководните фактори в Общината трябва да изготвят ясна програма с набелязани конкретни мерки и осигурено финансиране. От коалиция „Заедно за силна община“ имаме проект на такава програма и в случай, че гражданите на София ни гласуват доверие и ни изберат да ги представляваме в Общинския съвет, ние поемаме ангажимент да я внесем за обсъждане и вземане на решение. Ще посоча накратко и някои от идентифицираните в програмата проблеми и решенията, които предлагаме за тях.

На първо място е проблемът с липсата на подготвени медицински специалисти в училищата и детските градини. За да се реши този проблем предлагаме да стартира програма съвместно с учебните заведения подготвящи медицински специалисти за подготовка на кадри за работа в сферата на детското здравеопазване в общинските учебни и здравни заведения, с предложение за осигурено работно място след дипломиране при конкурентни условия на труд и заплащане. Стартиране на обучения за оказване на първа помощ на деца от различни възрасти сред училищния персонал. Разработване на проекти за лекарски контрол чрез телемедицина в дейността на училищните/градинските медицински специалисти съвместно с големите специализирани детски лечебни заведения на територията на Столична община.

На второ място следва да се подобри значително управлението на Общинските болници, така че те да станат конкурентно способни на големите частни и държавни лечебни заведения на територията на София. Със специална програма за финансиране от Столична община следва да се възложат функции и мерки на тези болници по осъществяване на стратегията и политиката на общината в сферата на здравеопазването, но на реални мерки и при осъществяване на строг контрол от нейна страна! По тази линия може да се осигурят и инвестиции в нова техника, както и такива за осигуряване на конкурентни условия на труд, с които да се привлекат изявени специалисти за повишаване ефективността на медицинското обслужване в общинските здравни заведения. Следва да се изготви годишна програма за профилактични прегледи на софиянци и превенция на обществено значими заболявания сред населението на Столична община – сърдечно съдови – инфаркти и инсулти с цел намаляване на смъртността и запазване здравето и живота на гражданите. Тази програма трябва да съдържа на годишна база конкретни задължения за общинските здравни заведения и тяхното изпълнение да е под строг контрол и обвързано с предоставяното им финансиране от общината.

Столична община следва да разработи, финансира и изпълни и програми за здравно образование с цел подобряване на здравната култура чрез профилирани обучение на учители, родители и ученици в общинските училища.

Следва да се предприемат спешни мерки за подобряване на доболничната помощ в общинските здравни заведения за доболнична помощ като се пресече практиката те да осъществяват дейност като прости наемодатели на кабинети реализиращи приходи от наеми. На ръководството на тези заведения за доболнична помощ следва да се възлагат конкретни задачи по осъществяване на политиката на Столична община в сферата на здравеопазването чрез изпълнение на конкретни мерки и действия по опазване здравето на населението. Тези лечебни заведения и техния кадрови потенциал могат да се използват и за изграждане на функционираща структура на училищното здравеопазване.

Ние от КП „Заедно за силна община“, бюлетина № 13, обещаваме да работим всеотдайно за постигане на тези цели и за изграждане на работеща и ефективна система на общинското здравеопазване на територията на Столична община!

 

Коалиция „Заедно за силна община“ е с номер 13 в интегралната бюлетина на изборите на 29 октомври, а аз Данаил Димов съм с преференция 101.

 

Споделете новината в социалните мрежи: