Републиканци за България-Благоевград сигнализират за нередности на територията на село Скребатно

Републиканци за България-Благоевград сигнализират за нередности на територията на село Скребатно
Републиканци за България-Благоевград сигнализират за нередности на територията на село Скребатно
10.06.2021г.

Представители на Републиканци за България – Благоевград сигнализират за случващи се нередности на територията на село Скребатно, община Гърмен, област Благоевград със знанието на кметския наместник Искра Авдикова. 
Тухли от сградите на читалището, здравната служба, библиотеката и пенсионерския клуб изгорели в пожар през 2019 г. се разпродават на безценица за 5 стотинки за изграждането на незаконен строеж в селото. Тухлите са били подбрани за подпомагане на строежа на изгорялото читалище, но се оказва, че вече са с друго предназначение. 
Юлиян Панюков внесе писма до РУ МВР-Гоце Делчев с копие до Министъра на вътрешните работи, както и до кмета на община Гърмен и РДНСК Благоевград.
В тях излага горепосочените факти и пита:
•    На какво правно основание кметският наместник на село Скребатно продава тухлите от изгорялата общинска сграда- читалище;
•    Как е определена продажната цена на бройка и на кого да се продадат;
•    Предприети ли са действия относно незаконния строеж в имот с идентификатор 66 874.23.2 в землището на село Скребатно.


В незаконната сграда могат да се видят над 3000 тухли от изгорялата сграда на читалището, към които е приложен и снимков материал. 
Републиканци за България ще следи случая и ще ви информира своевременно.

Споделете новината в социалните мрежи:

Свързани новини