Републиканци за България сигнализира за непочистени отпадъци в зона на Натура 2000

Републиканци за България сигнализира за непочистени отпадъци в зона на Натура 2000
Републиканци за България сигнализира за непочистени отпадъци в зона на Натура 2000
11.02.2021г.

Републиканци за България сигнализира за непочистени отпадъци в местност Маломирската кория вече повече от половин година. Областният координатор на ПП „Републиканци за България“ - Шумен Гюнай Исмаил е на мнение, че демонстрирането на подобно поведение е безотговорно.

Ако не бъдат взети спешни и адекватни мерки е възможно да станем свидетели на екокатастрофа на мястото на „скритите“ отпадъци, което и към настоящия момент е защитена зона по Директива 2009/147/ЕО (79/409/ЕЕС) за опазване на дивите птици и Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна.

Този проблем е известен на широката общественост от месец юни 2020 г., когато се установи сметище в село Маломир, община Върбица, местност Маломирската кория, попадаща в Натура 2000 - Котленска планина (BG0002029).

Последвалата проверка на РИОСВ - Шумен, силните думи на министър Емил Димитров, че МОСВ и регионалните структури ще бъдат безкомпромисни при установяване на подобни деяния и уволнението на директора на РИОСВ – Шумен, за да бъде прикрит случаят и отговорниците за замърсяването не доведе до нищо. За отстраняване на отпадъците не е направено почти нищо.

Вместо да бъдат почистени, същите са покрити с пръст, като умишлено е направен явен опит за скритото им депониране, което може да бъде установено при моментна проверка.

Прави впечатление, че не е преценено, че районът е богат на водни течения, които при преминаване през отпадъците се замърсяват и се вливат в язовир Тича, който се използва за питейно-битово водоснабдяване на градовете Шумен, Търговище и Велики Преслав, а така също и за напояване и производство на електроенергия посредством ВЕЦ „Моста“ и ВЕЦ „Тича“.

На снимка № 1 е видно замърсяването от 27 юни 2020 г., в пълния му обем, а на снимка № 2 е показано след тридневни опити за замаскирането му – 30 юни 2020 г. Снимка № 3 илюстрира ситуацията на дата 5 февруари 2021 г., като привидно отпадъци няма, а всъщност всичките са скрито депонирани. Видно е и едно от водните течения вливащи се в язовир Тича.

Oт ПП „Републиканци за България“ призоваваме разследващите органи да се самосезират, като потърсят отговорност на министъра на околната среда и водите, директора на РИОСВ – Шумен и кмета на община Върбица.

 

Споделете новината в социалните мрежи:

Свързани новини
Цветан Цветанов: Нуждаем се от специално изборно законодателство
Цветан Цветанов: Нуждаем се от специално изборно законодателство
05.11.2023 г.
  Нека ползваме капацитета на хората от държавната администрация в СИК  
Прочетете повече
Данаил Димов: Ще работим за изграждане на ефективна система за общинско здравеопазване на територията на Столична община
Данаил Димов: Ще работим за изграждане на ефективна система за общинско здравеопазване на територията на Столична община
27.10.2023 г.
Коалиция „Заедно за силна община“ е с номер 13 в интегралната бюлетина на изборите на 29 октомври
Прочетете повече
Митко Синабов: С номер 13, кърджалийци могат да гласуват за по-доброто си бъдеще
Митко Синабов: С номер 13, кърджалийци могат да гласуват за по-доброто си бъдеще
27.10.2023 г.
Заедно за силна община е с номер 13 на изборите на 29 октомври в Кърджали
Прочетете повече