Републиканци за България: Народните представители да упражнят правото си на законодателна инициатива за делегирани бюджети за малките населени места

Републиканци за България: Народните представители да упражнят правото си на законодателна инициатива за делегирани бюджети за малките населени места
Републиканци за България: Народните представители да упражнят правото си на законодателна инициатива за делегирани бюджети за малките населени места
20.06.2022г.

Републиканци за България днес входирахме писмено предложение до председателите на парламентарно представените групи в НС с входящ №ПГ-47-223-00-49/20.06.2022г., както и до нечленуващите в парламента групи, до председателя на НСОРБ и до министъра на финансите с № 09-00-7/20.06.2022г., във връзка с внесения Законопроект  за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет и отчитайки изключително тежките условия, в които са поставени кметовете и жителите на малките населени места в България.

Чрез предложението ни призоваваме народните представители да предложат, по реда на ПОДНС между първо и второ четене на посочения законопроект, увеличаване на бюджетите на общините в страната, както и законова възможност за осигуряване на делегирани бюджети на всички малки населени места.

Към момента се наблюдава феодален модел, при който кметовете на общините разполагат с неограничената възможност за разпределяне на бюджетите между по-малките населени места. В този процес няма обективни критерии, а често се залага преди всичко на партийната и корпоративната принадлежност на кметовете на кметства и на кметските наместници. Твърде чести са случаите, в които отделни кметства разполагат с годишни бюджети, които драстично не отговарят на нуждите на съответните населени места, за сметка на други, в които бюджетите са умишлено увеличени. Този подход подхранва партийните машини на статуквото, които системно притискат “неудобните” кметове на по-малките населени места, от което в крайна сметка страдат жителите на съответните населени места.

За да се избяга от този порочен модел е необходимо да се осигури ясен делегиран бюджет на всяко малко населено място, който да не зависи от волята и субективната преценка на кметовете на общините и на партийните централи, които владеят съответната община. Така, например, при отпускането на бюджет от минимум 10 000 лв. годишно за малките населени места в страната техният облик ще се промени драстично. Парите ще се изразходват от кмета на населеното място според нуждите на местните жители. С тези средства може да бъдат ремонтирани улици, тротоари или важни за общността сгради, да бъдат изградени детски площадки, улично осветление и системи за видеонаблюдение. 

Нещо повече, партийните централи няма да могат да разчитат на този инструмент в предстоящите избори и жителите на малките населени места биха упражнили своето право на вот свободно.

В тази връзка, Ви призоваваме при гласуването на актуализацията на Закона за държавния бюджет, между първо и второ четене да предложите по реда на ПОДНС увеличаване на бюджетите на общините в страната, както и възможност за осигуряване на делегирани бюджети за малките населени места.

От партията поискахме становище от министъра на финансите по входираното искане.

Споделете новината в социалните мрежи:

Свързани новини
Цветан Цветанов: При тази политическа криза не очаквайте МВР да противодейства на мигрантския трафик
Цветан Цветанов: При тази политическа криза не очаквайте МВР да противодейства на мигрантския трафик
Радио "Фокус"
20.03.2023 г.
Цялостната политическа криза рефлектира върху институционалния подход и институциите
Прочетете повече
Републиканци за България: Луковмарш трябва да бъде спрян
Републиканци за България: Луковмарш трябва да бъде спрян
12.02.2023 г.
България като част от демократичния свят трябва да е последователна в позицията и действията си
Прочетете повече