За Нас

Ние сме Републиканци за България.

Ние ще работим за силни институции на републиката, ефективен парламентаризъм, върховенство на правото, разделение на властите, свобода на словото и медиен плурализъм.
Нашата кауза е по-добър живот за всички граждани на страната ни, гарантирани права, справедливост, възможности за развитие и самоинициатива.
Всеки със своите знания, умения и експертност може да допринесе за обществото и държавата! Нека с общи усилия  постигнем реформите и резултатите, които ще превърнат България в желан дом за всички българи по-света и за нашите деца!

 

 

 

Цветан Цветанов - Председател 

 

Джема Грозданова - Зам.-председател

Горан Благоев - Зам.-председател

Тамер Хасан - Зам.-председател